Tautusmonitoring.nl is gestopt

De afgelopen 5 jaar heeft u gebruik gemaakt van deze monitoring applicatie voor uw zonnepanelen en het uitlezen van uw slimme meter. Tautus heeft vanaf 1 maart 2020 een andere monitoring applicatie in gebruik genomen. Hierover bent u reeds door Tautus via email of brief geïnformeerd.

Meer informatie

Voor vragen over de nieuwe monitoring oplossing kunt u contact opnemen met Tautus via: 085-0640577 of via service@tautus.nl


Met zonnige groet,

Team Sunergetic